SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Varför vi behöver träna för att vara friska

Med regelbunden fysisk aktivitet så kommer vi stärka våra muskler. Din hälsa kan påverkas positivt av all form av rörelse. Du blir piggare, starkare och sover bättre. Risken för sjukdomar och benbrott minskar. Försök därför att få in mer rörelse i vardagen och undvik stillasittande.

Inom CrossFit så finns det en modell som kallas “The sickness – Wellness – Fitness continuum” vilket går ut på att ju bättre tränad du är desto friskare är du. Baserat på bl.a blodtryck, fettprocent, bentäthet, muskelmassa etc. Hälsa definieras som din kondition mätt under din livstid. Vårt mål med ständigt varierande funktionella rörelser utförda med hög intensitet är att öka vårt område under kurvan (från sickness till fitness) för att öka vår arbetskapacitet.

Förutom alla fysiska fördelar som kommer med träning så finns det även en hel del psykiska fördelar. Träningen förbättrar din livskvalitet, stresshantering och har visat sig ha antidepressiv effekt hos personer med neurologiska sjukdomar. 

Fysisk aktivitet minskar även risken för gradvis muskelförlust vid sjukdom och åldrande. Minskad muskelmassa och styrka är alltså inte endast åldersrelaterat utan det beror på frånvaro från muskelarbete. 

Det är aldrig för sent att börja träna. Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet är associerat med förbättrad hälsa även för dem som börjat träna sent i livet!

//Simon

POPULÄRA INLÄGG

Boka en
Your
KOSTNADSFRI KONSULTATION

Prata med en coach om dina mål och hur du kan uppnå dem.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!